Dagverksamhet Terrassen

Judiska Hemmet driver en dagverksamhet för alla seniorer av judisk börd vilka överlevt förintelsen. Dagverksamheten drivs med ekonomiskt bidrag från Judiska Församligen, Rodef Chesed och en privat bidragsgivare.

Verksamheten är öppen, vissa förutbestämda tisdagar under året.
kl 10.30 – 15.00. Anmälan sker senast dagen före till
Misun Cha tel: 08- 600 72 38

Förmiddagsprogrammet består av social samvaro med kaffe. Vi läser högt, någon tidningsartikel som berör eller ur en bok med judisk anknytning. Vi har också sittgymnastik före lunch.

Under eftermiddagen har vi olika program tex. föreläsningar, musikunderhållning eller liknande.


Verksamheten är kostnadsfri men färdtjänstresor och lunch bekostar deltagarna själv.