Föreningen Judiska Hemmet

Föreningen Judiska Hemmet verkar aktivt för en tryggad ålderdom bland judar. Föreningens medlemmar håller årsmöte före juni månads utgång varje år. Vid dessa ges medlemmarna möjlighet att påverka verksamheten. Vid årsmöten och andra möten ges bl.a. information om den löpande verksamheten på hemmet och planerna för kommande år.

Alla medlemmar får en årsredogörelse och en ekonomisk redovisning över föreningens verksamhet. Årsmötet väljer styrelse som ansvarar för den löpande verksamheten.

Det är angeläget att alla som anser föreningens verksamhet vara viktig stödjer den. Detta gäller också de boende på hemmet och deras anhöriga som därigenom visar sin solidaritet och får möjlighet till inflytande.

Föreningen driver Judiska hemmet och är också huvudman för Dagverksamhet Terrassen. Dagverksamheten bekostas av bidrag från Judiska Församlingen, Rodef Chesed och en privat bidragsgivare.