Gåvor, donationer, Minnenas träd

Minnenas träd ger en möjlighet att komma ihåg händelser inom vår familj och vänkrets samt bidra till Judiska hemmets fortlevnad. Vi tror att händelser som t ex födsel, brit-mila, bar/bat-mitzwa, bröllop, dödsfall eller andra händelser är något som vi vill komma ihåg och manifestera. Ett blad i Minnes träd är ett bra sätt att göra det.
Varje blad i Minnenas Träd (i koppar eller mässing) kostar 2500 kr och förses med gravyr enligt en given mall. Det är av största vikt att inbetalningen och insändandet av blanketten görs samtidigt. Blankett för utskrift finns här nedanför.
Beställningsblankett Minnenas träd
 

Judiska Hemmet har under alla år fått många generösa gåvor, både stora och små. Vi är helt beroende av sådana gåvor för att kunna upprätthålla den höga standard vi vill ha och tycker att våra boende förtjänar.

De offentliga bidragen täcker en grundläggande standard men för “guldkanten” och de särskilda judiska kostnaderna får vi inga bidrag. Dessa kostnader måste vi själva sörja för och det är till detta som de gåvor vi får används om inget särskilt stipuleras.

Gåvor kan ha olika form, allt från rena betalningarna utan särskilda föreskrifter till att köpa tegelstenar eller att köpa plaketter av olika valörer som sätts upp på särskilda ställen i huset. Du kan även göra en insamling vid någon högtidsdag eller vid dödsfall. 

Om du vill skänka pengar för särskilda ändamål kan du även göra det. En form som kan vara är att ge gåvan i form av att överlåta aktieutdelningar till Judiska Hemmet. Särskilda blanketter för detta finns. Vi kan förmedla sådana eller så kan du tala direkt med din bank. Denna gåvoform är extra förmånlig eftersom Judiska Hemmet inte behöver betala skatt på aktieutdelningar.

Eftersom gåvorna har olika innehåll är du alltid välkommen att kontakta föreningens ordförande eller verksamhetschef för samtal om bästa sättet att skänka en gåva.  

Ordförande:
Jan-Erik Levy
e-mail jan-erik@levys.se 
Tel 070-5955537

För gåvor av tegelstenar och för uppvaktningar skall du kontakta:
Aviva Kraitsik
e-mail aviva.kraitsik@fjsh.se
telefon 08-600 72 39