Judiska Hemmet

Verksamhet

Judiska Hemmet erbjuder en trygg ålderdom med kvalificerad vård och omsorg präglad av judiska seder och traditioner, det gör att framför allt personer av judisk börd kan känna sig hemma.

Vi finns vackert beläget i Hammarbyhöjden, ca 10 minuters resa från Stockholms central. Vi erbjuder två olika boendeformer; äldreboende och boende för personer med demenshandikapp . Alla lägenheter är ca 30 m², har pentry, handikappanpassad dusch och toalettrum.

Äldreboendet har 47 lägenheter, demensboendet har 24 lägenheter.

Under hösten 2007 blev vår nya tillbyggnad klar. Den inrymmer vårt nya gruppboende för dementa, samt fler rum till äldreboendet.

Judiska Hemmet bemannas av sjuksköterskor dygnet runt. En gång i veckan kommer läkare till Judiska Hemmet och besöker de boende som är i behov av läkarkonsultation.

Verksamheten drivs i form av en ideell förening utan vinstintresse. Grunden för dagens verksamhet lades på 40 talet, ägs och drivs av Föreningen Judiska Hemmet. 

Judisk profil

Vi håller strikt på de judiska traditionerna på Judiska Hemmet; det serveras koscher mat, samt tar hänsyn till judiska traditionen vid vård i livets slutskede och vid dödsfall.

Avgift

Avgiften för omsorg och mat är inkomstprövad och betalas till kommunen och de i sin tur betalar vårddygnsersättning per boende till hemmet. Boende betalar hyran, som är en fast kostnad till Föreningen Judiska Hemmet. För de olika boendeformerna gäller samma regler och ekonomiska villkor som på likvärdiga institutioner som drivs av det allmänna.

Ansökan till hemmet

Förfaringssättet för att söka sig till Judiska Hemmet är detsamma som när man söker ett annat kommunalt vård- och omsorgsboende. Hemmet har inga egna kriterier för vem som får komma eller inte bortsett från att vederbörande bör ha en judisk tillhörighet. De judiska traditionerna är ett starkt inslag vardag och helg. Kosher tillämpas i matlagning och mattraditioner.

  • Kontakt med biståndshandläggare som ansvarar för det området där den sökande bor.
  • Biståndshandläggaren gör en utredning avseende vårdbehov och beviljar eller avslår därefter ansökan. Beslutet skall vara skriftligt och om man ej är nöjd med beslutet kan detta överklagas.
  • När vård- och omsorgsboende samt en placering på Judiska Hemmet beviljats, kontaktar biståndshandläggare verksamhets-chefen för Judiska Hemmet.

Man kan inte flytta in så fort biståndet är beviljat eftersom det inte alltid finns en ledig plats när behov uppstår. Alla som bor på hemmet får bo kvar till livets slut vilket gör att väntetider på en plats aldrig kan anges. Förtur ges till äkta maka/make enligt gällande regelverk i äldreomsorgen.